Изложба неоренесанске архитектуре у Будимпешти – путујућа изложба

Изложени материјал : скице и савремене фотографије неоренесансне грађевине у граду Будимпешта од мајстора, ахитекта Yбл Миклоша, Хаусман Алајоша, Лехнер Едена, Скалницки Антала, Wебер Антала, Реј Режеа, Калини Мора и Колбенхејер Ференца. Изложбу је саставио и каталог едитирао Цсаки Тамаш, Хидвеги Виолета и Риток Пал. Изложба је била изложена у Кикинди, у Зрењанину, у Сенти и у Новом Саду.