„Поред Лемберга стоји једна округла шума...”

Поводом стогодишњице избијања Првог светског рата у целој Европи су организоване конференције, на којима су историчари, књижевници, архивисти публиковали у теми Великог рата своје резултате истраживања. Овде можете прочитати публикацију о путовању по Лембергу вишег архивиста Тибор Молнара, ко је присуствовао конференцији под називом “Ефект Првог светског рата на народе Средњеисточне Европе”.