Јавне набавке

Замена прозора на згради Одсека за архивску грађу у Бечеју
Услуге превођења у пројекту "ЛИВЕС" (ЕУ тендер)
Услуге програмирања интерактивног веб-сајта за пројекат "ЛИВЕС" (ЕУ тендер)
Набавка ИТ опреме и дигиталног фото апарата (ЕУ тендер)
Услуге техничке припреме и штампања публикација (ЕУ тендер)
Услуге прикуплања података, писања и лектура књиге (ЕУ тендер)