Живи архиви - реликивије заједничког културног наслеђа - отварање пројекта у Опустасеру

Свечано отварање пројекта "Живи архиви - реликвије заједничког културног наслеђа" који је суфинансиран из ИПА фонда Европске уније кроз Интеррег–ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска-Србија одржан је у Националном историјском спомен-парку у Опустасеру дана 29.03.2018. године.

Главни циљ овог пројекта је истраживање и прикупљање оних делова културне баштине које имају исте корене на обе стране границе и који повезују нас.

Желимо истражити и презентовати до сада недовољно докментоване индустријске и аграрне вредности из прошлости јужног дела Мађарске и северног дела Војводине. Истражену грађу обрадиће представници друштвених наука (архивисти, етнографи, историчари). Обрађене теме биће приказане на разним манифестацијама, кроз разна издања; књига и промотивних материјала, а за омладину у оквиру летњих логоровања. До сада необрађени и непубликовани докменти након стручне обраде обезбедиће научну подлогу за упознавање друштвеног положаја и посебности регије у погледу пољопривреде и индустрије.

Сарадња у оквиру овог пројекта обухвата следеће активности: 

  • свестрано истраживање архивских докумената,
  • израду базе података са резултатима истраживања,
  • издавање четири књига (два приручника базирана на опширном, темељитом истраживању архивских докумената и две збирке студија, од којих једна ће приказати пољопровредно-историјске, а друга индустријске, економске карактеристике регије на основу старих докумената 6-8 предузећа)
  • бројне ПР активности и производе намењене широј јавности (база података, путујућа изложба, интерактивна веб презентација, кампови за младе), 
  • организацију научних конференција,
  • изградњу изложбене зграде за пољопривредне машине,
  • рестаурационе радове на пољопривредним машинама.

Прочитајте још о отварању пројекта овде.