Историјат Одсека за архивску грађу у Бечеју

Скупштина општине Сента је 22. септембра 1967. године, уз сагласност општина Ада, Бечеј, Кањижа и Србобран, донела Одлуку под бројем 030/5-1967 о регулисању статусних питања регионалног Историјског архива у Сенти. Том приликом архиву је припојено Архивско сабирно средиште у Бечеју, које је основано Решењем НОО Бечеј бр. 07-949/58 од 15. децембра 1959.године.

Бечејски одсек је 21. априла 1986. године регистрован као пословна јединица архива.