Конкурс за ученике средњих школа на теме из локалне историје

Историјски архив у Сенти и Национални историјски спомен-парк у Опустасеру расписује конкурс за ученике средњих школа под називом: Заборављена прошлост – корени индустријске и пољопривредне производње. Основни задатак конкурсних радова је детаљно приказивање:

  • пољопривреде
  • индустрије
  • привредну развијености и особености

на територији ДКМТ еурорегије крајем 19. и почетком 20. века.

Конкурс се остварује у оквиру Интеррег–ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија, као део пројекта „Живи архиви – реликвије заједничког културног наслеђа“ (акроним: LIVES; идентификациони број: HUSRB/1602/32/0218).

У оквиру пројекта између осталог биће штампана књига студија на мађарском и српском језику са енглеским резимеом, која приказује аграрно-индустријску прошлост регије. Циљ издања је да на бази музеалног (предметног) наслеђа и архивских докумената из тог времена, даје комплексну слику пољопривредно-сељачког друштва на крају 19. и на почетку 20. века. Текстови биће прилагођени већини читалаца и на тај начин желимо привлачити њихову пажњу према посебном свету јавних збирки.

Жеља нам је да путем конкурса „Заборављена прошлост – корени индустријске и пољопривредне производње“ заинтересујемо школску омладину за истраживање локалне историје – односно да проширимо њихово знање у вези горе споменутог периода.

Обим писаног конкурсног рада није ограничен. Уз рад треба приложити и сажетак (резиме) од 2500–5000 карактера. Жири (стручна комисија) обратиће посебну пажњу на то, да ли су коришћени и архивски, музејски извори (документи, фотографије, музејски описи предмета итд.).

Молимо да у раду тачно назначите изворе тј. одакле потичу цитати, где се налази коришћена литература, где се чувају документи односно предмети на бази којих је састављен рад.

Рок предаје радова је 22. јун 2018. године.

Начин достављања: На раду се не назначује име и презиме аутора, него користи се лозинка – која се исписује на почетку рада у горњем левом углу. Конкурсни лист и изјава о објављивању предаје се у затвореној коверти, приложено уз рад.

Материјал слати или предати на адреси: Историјски архив, Сента, Главни трг 1/II, 24400 Сента, Република Србија. Радове одабране за објављивање, након проглашавања резултата треба послати и у електронској форми на адресу zentarhiv@gmail.com

Пристигле радове оцењује стручна комисија. Учесници конкурса – ученици и њихови ментори – добиће диплому и вредне књижне награде. Аутори најбољих радова могу да учествују у раду нашег летњег логоровања за младе истраживаче. Поред тога пружа им се могућност да уз помоћ архивиста упознају методе истраживања у архивима.