Остала издања

Сента 1216–2016
Алмаши Тибор – Тари Ласло
Сента 1216–2016 -
2016
124+XXIX p.