Празници социјализма у Сенти – објављена је шеста књига серије Архивски извори Титове Југославије

На крају године објављена је шеста књига серије Архивски извори Титове Југославије. Наслов књиге је Празници социјализма у Сенти. Уредник књиге је Тибор Молнар виши архивист нашег Архива. У првом делу уредник обрадио је државне празнике социјалистичке Југославије. Даје приказ историјског догађаја за који се везује празник и развој самога празничења. Потом кроз фотографије можемо пратити како и кроз које манифестације су сенћани обележили поједине празнике. Гледајући слике – према повратним информацијама читалаца – брзо се укопча механизам сећања на старе догађаје и након неколико тренутака фиксне црно-беле слике напуне се животом. Штампање књиге финансирала је Фондација „Бетлен Габор“.