Реализација заједничког пројекта Историјског архива у Сенти и Националног спомен парка у Опустасеру стигла је до полувремена

Пројекат под називом „Живи архиви – реликвије заједничког културног наслеђа“ је суфинансиран из ИПА фонда Европске уније кроз Интеррег–ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска-Србија. Реализује се у сарадњи Националног историјског спомен-парка у Опустасеру и Историјског архива у Сенти. У Сенти је одржано конференција за штампу о досадашњим резултатима пројекта. 

Пројекат чији је главни циљ истраживање и прикупљање оних делова културне баштине које имају исте корене на обе стране границе и који повезују нас започета је у марту 2018. године.

На крају прошле године у Сенти, Суботици и Сегедину завршено је архивско истраживање, израђена је база података истражених фирми и објављена је прва збирка студија, која приказује аграрну и занатску (индустријску) историју регије.

База података садржи податке о фирмама које су у периоду између 1876. и 1920. биле уписане у од стране суботичког Краљевског судбеног стола вођени регистар фирми које су деловале по насеобинама у бачком Потисју - у Ади, Адорјану, Кањижи, Мартоношу, Молу и Сенти - као и оне које су биле уписане у од стране сегединског Краљевског судбеног стола вођени регистар фирми које су деловале у Сегедину и по насеобинама њему гравитирајућега округа - у Ходмезевашархељу, Хоргошу и Опустасеру.

Прва књига студија приказује аграрно-историјску прошлост регије. Циљ књиге је да коришћењем музеалних вредности и докумената од историјске вредности пружи обједињену, комплексну слику о сељачком, пољопривредном друштву епохе и његовом животу. Публикација ће у најдоступнијем могућем стилу анимирати читаоце, односно да покуша да заинтересоване уведе у узбудљиви свет јавних збирки.

Обављен је конкурс за средњошколску омладину из завичајне историје под насловом: Заборављена прошлост – корени индустријске и пољопривредне производње.  Од стране стручног жирија изабрани су најбољи радови који су објављени у штампаној форми у већ споменутој збирци студија. Пуштен је у рад фејсбук страница пројекта, односно окончани су радови на тематској wеб страници ипаливес.цом.

У Опустасеру пре почетка извођења грађевинских радова извршена су археолошка истраживања терена. За време ископавања археолози нашли су вредан материјал који је ради даљег проучавања одвезен у Музеј Мора Ференц у Сегедин. Само након тога је започета изградња зграде за чување и излагање обновљених (рестаурираних) пољопривредних машина.