У МИСЛИМА ЋУ УВЕК БИТИ ТАМО... ПУТУЈУЋА ИЗЛОЖБА

Изложбени материјал: документи и студијски портрети о војника Аустро-Угарске из доба Првог светског рата. 17 паноа и три витрина са изложеним документацијама из  архивске грађе Историјског архива у Сенти. Изложба је била изложена у Сенти на ходнику Историјског архива, организована од стране сегединске “Библиотеке Шомођи” са заједничком сарадњом са фондацијом “Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány”. Изложбу је отворио Тамаш Пинтер историчар и Кристина Бабош која је представила сликовити материјал. Изложба је била отворена од 10. октобра 2014. године до 4. новембра 2014. године.