Контакт

Назив установе: Историјски архив Сента
Адреса: 24400 Сента, Главни трг 1/II., Пф: 56, Република Србија
Телефон: +381 24 811 037
Факс: +381 24 811 134
Е-маил: zentarhiv@gmail.com
Веб: www.zentarhiv.rs

Назив: Историјски архив Сента, Одсек за архивску грађу у Бечеју
Адреса: 21220 Бечеј, улица Зелена 100., Република Србија
Телефон/факс: +381 21 6915 321
Е-маил: becejarhiv@mts.rs

Радно време радним данима од 6.30 до 14.30.