Фондови

Архивски фонд чини целину архивске грађе, без обзира на њен облик или носач записа, коју је створило и/или примило правно или физичко лице у обављању своје делатности. Архивски фонд чува се као целина и не може се делити.

У Историјском архиву Сенте налазе се разноврсни архивски фондови и збирке, који нам пружају значајне податке за историју Потиског региона од Хоргоша до Србобрана.