Насеља сабирног подручја архива

Историјски архив у Сенти од свог оснивања врши заштиту архивске грађе на територији пет општина: Аде, Бечеја, Кањиже, Сенте и Србобрана.

fond_map