Рад са истраживачима

Читаоница

Радно време читаонице:
Понедељак - Петак: 8.00 - 13.00


Доступност архивске грађе

Архивска грађа Историјског архива у Сенти доступна је корисницима директно путем читаонице Архива, као и индиректно када се по захтевима правним и физичким лицима по основу Закона о културним добрима, Закона о општем управном поступку, као и на основу других норматива издају уверења и оверене копије докумената. 
Страним држављанима архивска грађа доступна је тек након добијене сагласности за коришћење од Покрајинског секретаријата за образовање и културу.