О архиву

Историјски архив са седиштем у Сенти са Одсеком за архивску грађу у Бечеју врши своју делатност од оснивања врши на територији пет потиских општина, а то су: Сента, Кањижа, Ада, Бечеј и Србобран.

Архив је јавна установа која обавља службене, научне и културно-просветне послове.

Прва фаза основне делатности архива је прикупљање оних писаних извора, докумената који су неопходни у текућим службеним процесима (судски, управни итд.) односно део су културне баштине и представљају важан извор података за историјска истраживања.

Задатак наше установе је осим прикупљања вредне грађе за трајно чување и сређивање, обрада као и пружање података из ње.
Пружање података врши се:
-    путем издавања уверења, преписа, фотокопија, стављање на располагање грађанима и правним лицима (службени послови),
-    путем стављање на располагање истраживачима (научни послови),
-    путем приређивања изложби и предавања, издавањем разних публикација (културно-просветни послови).

У депоима Архива у Сенти и Бечеју тренутно чувамо око 7200 дужинских метара архивске грађе.