A fióklevéltár története

Az újbóli megalakulás alkalmával a levéltárhoz csatolták az Óbecsei Községi Népbizottság 1959. december 15-én hozott 07-949/58. számú határozatával Óbecsén megalakított Levéltári Begyűjtő Központot, amelyet az egykori Óbecsei Járási Népbizottság 1. számú épületében, a Felszabadulás terén helyeztek el. E begyűjtő központ alapítására annak idején a zentai Történelmi Levéltár kezdeményezése alapján került sor a célból, hogy a volt óbecsei járás területén begyűjtött levéltári anyag elhelyezhető legyen, védelem és rendezés alá kerüljön, mert a verbászi járás népbizottsága, amelyhez a terület az óbecsei járás megszűnte után tartozott, megtagadta a levéltári tevékenység finanszírozását. A Társult Munka Alapbíróságán 1986. április 21-én, fi 232/1986. szám alatt ügyviteli egységként bejegyzést nyert az Óbecsei Levéltári Részleg.