A levéltárról

A levéltár az átlagemberek számára többnyire nehezen meghatározható feladatkörű, kevéssé ismert intézmény, amely tudományos, közművelődési, de egyúttal hivatali teendőket is ellát. A levéltár a közgyűjtemények közé tartozik, társintézménye a könyveket, folyóiratokat gyűjtő könyvtáraknak, valamint a tárgyi emlékeket megőrző és kiállító múzeumoknak.

A levéltár alapvető feladata olyan iratok, illetve írásos emlékek összegyűjtése, amelyek egyrészt nélkülözhetetlenek a ma folyó hivatalos eljárások lefolytatása szempontjából, másrészt a történettudományi, történelmi kutatások számára nyújtanak forrásbázist, illetve kulturális örökségünk részét képezik.

A zentai Történelmi Levéltár öt Tisza-menti község (Zenta, Magyarkanizsa, Ada, Óbecse és Szenttamás) területén működött és működő, állami, illetve magán tulajdonban lévő cégek, intézmények iratanyagát őrzi mintegy 60 éve. Intézményünk feladata ezen iratok begyűjtése, rendezése, feldolgozása, a kutatók számára használhatóvá tétele, raktározása és szükség esetén selejtezése.

Az őrizett iratanyagból levéltárunk adatokat szolgáltat, és a különböző hivatalos szervek, illetve állampolgárok részére az iratokat hozzáférhetővé és kutathatóvá teszi. Jelenleg Zentán és az óbecsei levéltári részlegünkben mintegy 7300 iratfolyóméter iratanyagot őrizünk.