Félidejéhez ért a zentai Történelmi Levéltár és az ÓNTE közös projektje

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark és a zentai Történelmi Levéltár “Élő archívumok – A közös kulturális örökség ereklyéi” elnevezésű projektje, mely az Interreg-IPA CBC Magyarország-Szerbia program keretében valósul meg, sajtótájékoztatót tartott a projekt eddigi eredményeiről a zentai Városházán, ezt követően pedig bemutatásra került a projekt keretében kiadott A Dél-Alföld agrár- és ipartörténete a 19-20. század fordulóján c. kiadvány a zentai Alkotóházban.

A projekt, melynek fő feladata, hogy felkutassa és bemutassa a Dél-Alföld eddig nem megfelelő mértékben dokumentált ipari- és agrártörténeti értékeit 2018 márciusa zajlik. A tavalyi év végén Zentán, Szabadkán és Szegeden befejeződött a tervezett levéltári kutatás, elkészült a kutatás eredményeit magába foglaló cégadatbázis és kiadásra került az első tanulmánygyűjtemény, amely a régió agrár- és ipartörténeti múltját mutatja be.

Az adatbázis a bácskai Tisza-mente településein – Adán, Adorjánon, Magyarkanizsán, Martonoson, Moholon és Zentán – működő, a szabadkai királyi Törvényszék által, valamint a Szegeden és vonzáskörzetéhez tartozó településeken – Hódmezővásárhelyen, Horgoson és Ópusztaszeren – működő, a szegedi királyi Törvényszék által vezetett cégjegyzékbe 1876 és 1920 között bejegyzett cégek adatait tartalmazza.

A tanulmánykötet célja, hogy a muzeális értékek és a történeti értékű dokumentumok felhasználásával egységes, komplex képet nyújtson a 19–20. század paraszti, mezőgazdasági társadalmáról, s annak életéről. A kiadvány célja, hogy a lehető legközérthetőbb stílusban szólítsa meg az olvasókat, illetve, hogy megpróbálja bevezetni az érdeklődőket a közgyűjtemények izgalmas világába.

Lezajlott az Elfelejtett múlt - az ipari és mezőgazdasági termelés gyökerei címmel középiskolás diákok számára kiírt helytörténeti pályázat, a zsűri által legjobbnak ítélt tanulmányok pedig bekerültek a már említett tanulmánygyűjteménybe. Elindult a projekt Facebook-oldala, illetve teljes egészében elkészült az ipalives.com címen elérhető tematikus web-oldal.

Ópusztaszeren az építkezések megkezdése előtt lezajlott régészeti feltárás során jelentős régészet lelet került elő, melyet a szegedi Móra Ferenc múzeum szakemberei további feldolgozásra elszállítottak. Ezt követően elkezdődött a mezőgazdasági gépek bemutatására szolgáló épület építése, illetve megtörtént a mezőgazdasági gépek felújítása is.