Gyűjtőterület települései

fond_map

 

Hivatalos neve szerbül Hivatalos vagy használatban lévő magyar neve A levéltári anyagban előforduló korábbi elnevezések
Ada Ada Ostrva,
Adda,
Osztrova
Osztrova sen Ada
 
Bečej Becse Alt- oder Serb. Betse,
Serbisch-Betsche,
Stari Bečej,
Ó-Becse,
Rátz-Becse,
Vetus-Becse
 
Kanjiža Magyarkanizsa Ó-Kanizsa,
Kanizsa Stara Kanjiža,
  Alt-oder Ungar. Kanischa,
  Alt-Kanizsa,
  Magyar Kanizsa,
  Vetus Kanizsa,
  Kanizsa
   
Senta Zenta Szenta, oppidum Szenta
Zentha, Szinta
Zyntharew,
Portus Zyntha
Civitas Zyntha
Zenderev
 
Srbobran Szenttamás Szenttamásfalva,
Sent-Tomaš
Bács-Szenttamás,
Sentomaš
Bácsszenttamás
Bač-Sentamaš
Szerbobran,
Sentamaš
St.Tamás
Szt.Tamás
Bács-Szent Tamás,
Bács-Szent Tamás
 
Bačko Gradište Bácsföldvár Földvár,
Tisza-Földvár
Bács-Földvár
Bácsfölldvár
Feldvarac
Bačko Gradište
Gradište
Gradište Bačko
 
Bačko Petrovo Selo Péterréve Petrovosello
Petrovoszelo
Petrovoszelló
Bácspetrovoszello
Bácspéterréve
Petrovo Selo
Bačko Petrovo Selo
Bačko Petrovoselo
 
Bogaraš Bogaras Bogaraš
Doline Völgyes Dolina, Doline
Horgoš Horgos Horgas, Horgoš
Gornji Breg Felsőhegy Felső-szőlőhegy,
Gornji Breg
 
Kevi Kevi Madarászfalu,
Kavia,
Kevi
 
Male Pijace Kispiac Mala Pijaca
Mali Pesak Kishomok Homok
Mali Pesak
 
Martonoš Martonos Martonyos,
Martonjoš
Bács-Mártonos
Bács-Martonos
Bácsmartonos
 
Mileševo - Mileševo
Istenföldje
 
Mol Mohol Mohoj
Moholy
Mol
 
Nadalj Nádalja Nadal,
Nadaly,
Nádalja
Nadalja
 
Adorjan Adorján Adorián
Nadriján,
Odorian
Nadrljan
 
Obornjača Nagyvölgy Obornjača
Obornyacsa
Part
Völgyhát
Obornyátsi völgy
Kettős-szélmalom
 
Orom Orom Orom
Vörösegyháza
 
Radičević - Novo Naselje
Radičević
Radičevićevo
 
Sterijino Valkai-sor Valkaji-sor
Szterinovo
Stričević-falva
Sterino Selo
Sterijino
Sterijino Selo
 
Tornjoš Tornyos Tornjoš
Tornyos-puszta
 
Totovo selo Tóthfalu Tóth Falva
Tóthfalu
Totovo Naselje
 
Trešnjevac Oromhegyes Siposfalva,
Tetőhegyes,
Kishegyes
Senćanski Trešnjevac
Uzunovićevo
 
Turija Turja Turja
Utrine Törökfalu Nedićevo
Nedićevo Naselje
 
Velebit Fogadjisten Velebit
Zimonjić - Vojvoda Zimonić
Zimonjić