Јавне набавке

Услуге организовања завршне конференције у пројекту "ЛИВЕС" (ЕУ)
Услуге организовања омладинског кампа у пројекту "ЛИВЕС" (ЕУ)
Услуге превођења у пројекту "ЛИВЕС" (ЕУ)
Услуге програмирања интерактивног веб-сајта за пројекат "ЛИВЕС" (ЕУ)
Набавка ИТ опреме и дигиталног фото апарата (ЕУ)