Контакт

Историјски архив Сента
Адреса: 24400 Сента, Главни трг 1/II., Пф: 56, Република Србија
Телефон: +381 24 811 037
Факс: +381 24 811 134
Е-маил: zentarhiv@gmail.com
Веб: www.zentarhiv.rs

Лице овлашћено за заштиту података о личности:
Силвија Гајда
Е-маил: gajda@zentarhiv.rs; gajszilucse@gmail.com

Историјски архив Сента, Одсек за архивску грађу у Бечеју
Адреса: 21220 Бечеј, улица Зелена 100., Република Србија
Телефон/факс: +381 21 6915 321
Е-маил:  becejarhiv@gmail.com

Радно време радним данима од 6.30 до 14.30