NKA Pályázatok

Az intézmény magyar vonatkozású közjegyzői iratanyagának digitalizálása (2022)
Pályázati azonosító: 208122/00008

A pályázat során az alábbi közjegyzők iratanyaga került feldolgozásra:
F. 342 Dr. Tripolszky Aladár, királyi közjegyzõ
F. 345 Dr. Vojnich Lajos, királyi közjegyzõ

A pályázat megvalósítása digitalizálásra való előkészítést, digitalizálást és adatbevitelt foglalt magába. Összesen 19.525 rekord, valamint 33.381 képfájl készült. A teljes anyag feltöltésre került a Hungaricana Közgyűjteményi Portálra, s elérhető az alábbi internetes linken keresztül:
https://archives.hungaricana.hu/hu/lear/Kozjegyzoi/?per_page=20&list=eyJxdWVyeSI6IiNEQVRBQkFTRV9fS09aSkVHWVpPSSIsInNvcnQiOiJSRUNOVU0iLCJmaWx0ZXJzIjp7IlNPVVJDRSI6WyJMVF9SU19JQVNFIl19fQ
A korábbiak során kialakult módszer alkalmazásával dolgoztunk, azaz az adott ügyiratokban szereplő ügyfeleket rekordokba vettük fel, amelyeket a Hungaricana-ra ügyiratszinten töltettünk be. Az így létrejövő ügyiratokhoz az iratokról készült felvételek is betöltésre kerültek, ezáltal az irat tartalma teljeskörűen megismerhetővé vált.
Az adatbázis készítésénél alkalmaztuk azt a Kitöltési útmutatót, amely a projekt során biztosította, hogy a különböző levéltárakban feldolgozott iratanyag egységes szempontok szerint legyen feldolgozva. Ezzel összhangban az adatbázis MDB, a digitalizált felvételek pedig JPEG formátumban készültek, 300 dpi felbontásban.