Запослени

Име Позиција Е-маил
Ласло Шандор Архивски помоћник -
Жофија Девић Архивски помоћник -
Шандор Молнар Архивски помоћник -
Валерија Шандор Архивски помоћник -
Тамаш Постош Aрхивски манипулант -
Анико Пеце Архивски помоћник -
Иштван Фодор Архивист, директор zentarhiv@gmail.com
Недељко Стојковић Bиши архивист -
Јасмина Петровић Cпремачица -
Тибор Молнар Bиши архивист -
Саволч Речко Bиши архивист -
Силвија Гајда Библиотекар gajda@zentarhiv.rs
Ференц Сиђи Aрхивист citaonica@zentarhiv.rs
Жолт Копас Информатичар -