A közös kulturális emlékezet megtartó ereje

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark és a zentai Történelmi Levéltár “Élő archívumok – Emlékezzünk a múltra a közös jövőért” elnevezésű projektje, mely az Interreg-IPA CBC Magyarország-Szerbia program keretében valósul meg, 2021. október 14-én, 11 órai kezdettel tartotta nyitórendezvényét az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban, Ópusztaszeren.
A projekt fő célja feltárni és összegyűjteni a kulturális örökség azon elemeit, melyek az országhatár mindkét oldalán azonos gyökerekkel rendelkeznek, és összekötnek bennünket. A projekt folytatása a két intézmény által 2018 és 2020 között megvalósított „Élő archívumok – A közös kulturális örökség ereklyéi” elnevezésű projektnek.

Az együttműködés az alábbi tevékenységeket foglalja magában:

  • levéltári dokumentumok széles körű, alapos kutatását,
  • a kutatás eredményeit magában foglaló adatbázis kibővítését,
  • három könyv kiadását, könyvbemutatók és nyílt napok szervezését
  • gyermek- és ifjúsági táborok szervezését,
  • vándorkiállítás létrehozását,
  • tudományos konferencia szervezését,
  • az ártéri gazdálkodás és halászati bemutató kialakítását,
  • a fa feldolgozásának és szállításának bemutatását,
  • a tiszai hajóácsok munkáját bemutató szabadtéri tárlat felújítását,
  • a kiállítási környezet (tó, növényzet) rehabilitációját.

A projekt fő feladata, hogy bemutassa a 19. és a 20. század fordulóján élő ember természetközeli életmódját, különös tekintettel az ártéri gazdálkodásra, a hagyományos halászatra, a fakitermelésre és a hajóépítésre.
Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban kialakításra, illetve felújításra kerül több szabadtéri tárlat, míg a zentai Történelmi Levéltár részéről folytatódik a korábban megkezdett levéltári kutatás.