Iratkezelés felügyelete

Iratkezelés felügyelete

A felügyelet vezetői:
Zentán: ifj. Fodor István levéltáros, igazgató.
zentarhiv@gmail.com
+381 24 811 037
24400 Zenta, Fő tér 1/II., Pf: 56, Szerbia

A zentai Történelmi Levéltár gyűjtőterülete
A zentai Történelmi Levéltár az egykori Tiszán inneni Korona-kerület északi részét felölelő mai öt község területén végzi tevékenységét. Gyűjtőterületünkhöz tartozik: Magyarkanizsa, Zenta, Ada, Óbecse és Szenttamás. A közel 1700 km2-es terület észak-déli irányban 90 km hosszúságú, a szélessége pedig 25-30 km. A levéltár székhelyén, Zentán került elhelyezésre a Magyarkanizsa, Zenta és Ada községek területén keletkezett levéltári anyag, óbecsei részlegünkbe pedig a szenttamási és az óbecsei község területén működött (és ma is működő) iratképzők anyagát gyűjtjük be, és tesszük hozzáférhetővé a kutatók számára.

A levéltári anyag
A levéltári anyag minden olyan a tudomány és kultúra szempontjából jelentős forrásértékű anyag ill. írás, rajz, digitalizáció, nyomtatás, fényképezés, filmezés vagy mikrofilmezés útján reprodukált anyag, amely állami szervek, szervezetek, önkormányzatok, vallási szervezetek vagy egyének tevékenysége révén jött létre, függetlenül keletkezése helyétől és idejétől.

Irattári anyag
Az irattári anyagot iratok valamint digitalizált anyagok, film, video, mozgófilm felvételek, TV programok felvételei, fényképek, fonogram felvételek és más módon létrehozott dokumentumok, könyvek, nyilvántartások, iratok és dokumentumok, rádió műsorok felvételei képezik.
Ezek állami szervek, szervezetek, önkormányzatok, vallási szervezetek vagy egyének tevékenységek eredményeként jöttek létre, az iratképző folyó ügyei elintézésében gyakorlati értékük van és emiatt nem került sor a Levéltárnak való átadásukra.
Értéktelen irattári anyag: olyan írott vagy más módon megörökített anyag, amely elvesztette ügyviteli értékét és nincs levéltári anyagnak minősítve

Iratátadás
A Kultúrjavakról szóló törvény értelmében, az iratokat megfelelő módon kell tárolni és törzskönyvet kell vezetni róluk. A levéltári és irattári anyagot a létrehozásától harminc év elteltével, az illetékes intézménynek – a levéltárnak – át kell adni. Az átadás ill. átvevés időpontja módosítható levéltári jóváhagyás mellett. Az átvevő levéltár jelöli ki az átadás/átvétel helyét, ennek költségeit pedig az átadó szerv fizeti.
Jogutód hiányában a megszűnő szerv működése folytán keletkezett levéltári anyagot levéltárba kell elhelyezni.