Јавне набавке

Набавка путничког аутомобила
Услуге организовања догађаја у пројекту "ЛИВЕС 2" (ЕУ)
Услуге техничке припреме и штампања публикација у пројекту "ЛИВЕС 2" (ЕУ)
Услуге превођења у пројекту "ЛИВЕС 2" (ЕУ)
Услуге прикупљања података, писања и лекторисања књиге и састављања путујуће изложбе (ЕУ)
Услуге пројектног менаджмента и стручњака за набавке по ПРАГ-у (ЕУ)