Јавне набавке

Услуге прикуплања података, писања и лектура књиге (ЕУ)
Услуге пројектног менаџмента и стручњака за набавке по ПраГ-у (ЕУ)
Продаја возила - Оглас о јавној лицитацији
Продаја возила - Оглас о јавној лицитацији
Јавна набавка мале вредности - Набавка аутомобила - ЈНМВ 01/2016
Јавна набавка мале вредности - Адаптација два архивска депоа у бившој згради касарне за потребе Историјског архива у Сенти - ЈНМВ 02/2016