Јавне набавке

Услуге техничке припреме и штампања публикација (ЕУ)
Услуге прикуплања података, писања и лектура књиге (ЕУ)
Услуге пројектног менаџмента и стручњака за набавке по ПраГ-у (ЕУ)
Продаја возила - Оглас о јавној лицитацији
Продаја возила - Оглас о јавној лицитацији
Јавна набавка мале вредности - Набавка аутомобила - ЈНМВ 01/2016