Јавне набавке

Јавна набавка мале вредности - Набавка металних полица и других канцеларијских намештаја за потребе Историјског архива у Сенти - ЈН 1/2015
Јавна набавка мале вредности - Набавка металних полица за архивску грађу - ЈНМВ 01/2014
Јавна набавка мале вредности - Набавка услуге у вези изграде техничке документације - главног пројекта за реконструкцију - ЈНМВ 02/2013
Јавна набавка мале вредности - Набавка путничког аутомобила - ЈНМВ 01/2013