srpskimagyar
Keresés:

Első Világháború

Az Osztrák-Magyar Monarchia hadrerejének hadkiegészítési kerületei

A véderőről szóló 1868. évi XL. törvénycikk értelmében a Monarchia haderejének alapját az állampolgárok katonai szolgálati kötelezettsége képezte. A hadkiegészítési és pótlási rendszerben a területi elvet alkalmazták. Ez azt jelentette, hogy a haderő egyes alakulatainak – általában ezredek – legénységi állományát meghatározott területről – megyéből, járásból – sorozták.

A hadkiegészítési kerületek felosztását a véderőről szóló 1889. évi VI. törvénycikk és annak mellékletei szabályozták – ez a beosztás volt érvényben az I. világháború (Nagy Háború) idején is.

Az alábbiakban az említett törvénycikkhez tartozó mellékleteket mutatjuk be, melyek a Magyar Közigazgatási Törvények Grill-féle kiadásában – Hadügy I. – jelentek meg (Budapest, 1911.).


I. Az Osztrák-Magyar Monarchia hadtesti területekre és hadkiegészítési kerületekre való felosztása – a Magyar Királyság területe. (321-347. oldal) Megjegyzés: a hadkiegészítési parancsnokság száma megfelel az illető cs. és kir. gyalogezred sorszámának, pl. Budapest – cs. és kir. 32. gyalogezred.)

320-321.jpg
322-323.jpg
324-325.jpg
326-327.jpg
328-329.jpg
330-331.jpg
332-333.jpg
334-335.jpg
336-337.jpg
338-339.jpg
340-341.jpg
342-343.jpg
344-345.jpg
346-347.jpg

II. Az Osztrák-Magyar Monarchia hadtesti területekre és hadkiegészítési kerületekre való felosztása – az Osztrák Császárság területe. (348-358. oldal)

348-349.jpg
350-351.jpg
352-353.jpg
354-355.jpg
356-357.jpg
358.jpg

III. A m. kir. Honvédség gyalogezredeinek kiegészítő kerületeinek bosztása. (359-381. oldal)

359.jpg
360-361.jpg
362-363.jpg
364-365.jpg
366-367.jpg
368-369.jpg
370-371.jpg
372-373.jpg
374-375.jpg
376-377.jpg
378-379.jpg
380-381.jpg

IV. A Magyar Királyság sorozójárásai, székhelyei, a hadkiegészítési kerületek és a honvédkiegészítő kerületek beosztása. (382-403. oldal) Megjegyzés: a hadkiegészítési kerületi parancsnokság száma megegyezik a cs. és kir. gyalogezred sorszámával, a honvéd kiegészítő kerület száma pedig a m. kir. honvéd gyalogezred sorszámával egyezik meg, pl. Kassa – cs. és kir. 34. gyalogezred és m. kir. 9. honvéd gyalogezred.

382-383.jpg
384-385.jpg
386-387.jpg
388-389.jpg
390-391.jpg
392-393.jpg
394-395.jpg
396-397.jpg
398-399.jpg
400-401.jpg
402-403.jpg